Start
Rysunek zastpczy

Menu g?wne

Losowe zdjecie

Pokaz slajdw
Witamy na stronie firmy Pro-Mar

      Mamy przyjemno?? przedstawi? Pa?stwu ofert? kompleksowej obs?ugi potrzeb zwi?zanych z bran?? elektrotechniczn? i elektryczn?. Dodatkowo oferujemy instalacje alarmowe, monitoring, automatyk? bram, ?wiadczymy us?ugi minikopark? oraz podno?nikiem no?ycowym. Dzia?amy  zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i przemys?owym. Nasze kompetencje, wieloletnie do?wiadczenie pozwalaj? nam spe?nia? w sposób niezawodny i elastyczny nawet najbardziej wymagaj?ce ?yczenia naszych Klientów. Jeste?my na bie??co z wszelkimi standardami i nowinkami pojawiaj?cymi si? na rynku.

 

      Zapraszamy do zapoznania si? z pe?n? ofert? naszej firmy w zak?adce Us?ugi oraz do obejrzenia zako?czonych projektów w dziale Realizacje. 

 

Copyright © 2008 Pro-Mar, Marcin Ptak